Nové Město na Moravě - rozpočet Dům dětí a mládeže

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 3 470 000 Kč
Upravený rozpočet 3 495 326 Kč
Skutečnost 3 730 350 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2016

Náklady

3 470 000 Kč schválený rozpočet
3 495 326 Kč Upravený rozpočet
3 562 390 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 205 990 Kč
2011: 99 997 Kč
2010: 20 064 Kč
2009: 1 983 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
3 495 326 Kč
hlavní činnost: 3 367 326 Kč
doplňková činnost: 128 000 Kč
Stav ke dni 31.12.2016
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
3 495 326 Kč
hlavní činnost: 3 414 326 Kč
doplňková činnost: 81 000 Kč
Skutečné výnosy:
3 730 350 Kč (ke dni 31.12.2016)
Aktuální hospodaření:
167 960 Kč
Skutečné náklady:
3 562 390 Kč (ke dni 31.12.2016)