Nové Město na Moravě - rozpočet Dům dětí a mládeže

Rozpočet 2021

Výnosy

schválený rozpočet 4 687 022 Kč
Upravený rozpočet 4 696 388 Kč
Skutečnost 3 958 208 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2021

Náklady

4 687 022 Kč schválený rozpočet
4 696 388 Kč Upravený rozpočet
2 508 761 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 205 990 Kč
2011: 99 997 Kč
2010: 20 064 Kč
2009: 1 983 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
4 696 388 Kč
hlavní činnost: 4 696 388 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 24.08.2021
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
4 696 388 Kč
hlavní činnost: 4 696 388 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
3 958 208 Kč (ke dni 30.09.2021)
Aktuální hospodaření:
1 449 446 Kč
Skutečné náklady:
2 508 761 Kč (ke dni 30.09.2021)