Nové Město na Moravě - rozpočet Dům dětí a mládeže

Rozpočet 2022

Výnosy

schválený rozpočet 4 461 060 Kč
Upravený rozpočet 4 461 060 Kč
Skutečnost 4 325 136 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2022

Náklady

4 461 060 Kč schválený rozpočet
4 461 060 Kč Upravený rozpočet
3 519 937 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 205 990 Kč
2011: 99 997 Kč
2010: 20 064 Kč
2009: 1 983 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
4 461 060 Kč
hlavní činnost: 4 461 060 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 01.01.2022
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
4 461 060 Kč
hlavní činnost: 4 461 060 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
4 325 136 Kč (ke dni 30.09.2022)
Aktuální hospodaření:
805 199 Kč
Skutečné náklady:
3 519 937 Kč (ke dni 30.09.2022)