Nové Město na Moravě - rozpočet Dům dětí a mládeže

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 3 485 000 Kč
Upravený rozpočet 3 517 160 Kč
Skutečnost 3 857 175 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2017

Náklady

3 485 000 Kč schválený rozpočet
3 517 160 Kč Upravený rozpočet
3 754 735 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 205 990 Kč
2011: 99 997 Kč
2010: 20 064 Kč
2009: 1 983 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
3 517 160 Kč
hlavní činnost: 3 389 160 Kč
doplňková činnost: 128 000 Kč
Stav ke dni 09.11.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
3 517 160 Kč
hlavní činnost: 3 436 160 Kč
doplňková činnost: 81 000 Kč
Skutečné výnosy:
3 857 175 Kč (ke dni 31.12.2017)
Aktuální hospodaření:
102 440 Kč
Skutečné náklady:
3 754 735 Kč (ke dni 31.12.2017)