Nové Město na Moravě - rozpočet Dům dětí a mládeže

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 3 817 000 Kč
Upravený rozpočet 3 817 000 Kč
Skutečnost 4 149 382 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2018

Náklady

3 817 000 Kč schválený rozpočet
3 817 000 Kč Upravený rozpočet
3 424 366 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 205 990 Kč
2011: 99 997 Kč
2010: 20 064 Kč
2009: 1 983 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
3 817 000 Kč
hlavní činnost: 3 697 000 Kč
doplňková činnost: 120 000 Kč
Stav ke dni 01.01.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
3 817 000 Kč
hlavní činnost: 3 736 000 Kč
doplňková činnost: 81 000 Kč
Skutečné výnosy:
4 149 382 Kč (ke dni 30.11.2018)
Aktuální hospodaření:
725 016 Kč
Skutečné náklady:
3 424 366 Kč (ke dni 30.11.2018)